VARFÖR:
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO kan många av diabetesfallen, kranskärlssjukdomarna och till viss del även cancerfall förebyggas med lämpliga livsstilsåtgärder. Kan man förebygga eller åtminstone fördröja insjuknandet så skulle mycket vara vunnet både för den enskilda
individen och samhället.
Eftersom sjukvården har begränsade resurser både ekonomiskt och
personellt måste nya otraditionella vägar prövas. Handeln är en mycket lämplig sådan eftersom livsmedelsbutiken är ett ställe där man definitivt påverkar sin livsstil genom de val man gör.

Referenser – kontakta mig, Christina Pöhlén, på info@ljusglimt.nu
eller 0709 - 90 38 39


Tillbaka